Bostadsrättsföreningen Sörgården

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sörgården är ett av många bolag som finns i Surahammar. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sörgården finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Sörgården som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1981-05-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sörgården så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 018-184100.

Surahammar arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Sörgården ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sörgården. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sörgården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Högnabba, Thore Jan-Erik -Karlsson, Rune Johnny.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sörgården och det är följande personer, Arnström, Anders Paul som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Bedell, Katja Kristina som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Högnabba, Thore Jan-Erik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Rune Johnny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Käkönen, Ulrika Susanna som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sonja Ann-Louise Irene som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sörgården är 716412-1746.