Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn

Västmanlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn är ett av många företag som finns i Surahammar. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1998-09-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Surahammar arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn och det är följande personer, Andersson, Maj Solveig Iréne som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Asplund, Bo Olle Johannes som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Broberger, Per Arne Hugo som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Lisbeth Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrman, Bertil Hans Ove som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Etel Marianne Margareta som är född 1940 och har titeln Suppleant.Karlsson, Knut Lennart som är född 1946 och har titeln Suppleant, Sundberg Yngrot, Britta Maria som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sigyn är 769603-4037.