Bostadsrättsföreningen Vinkeln

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Vinkeln är ett av många företag som finns i Surahammar. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vinkeln finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Vinkeln som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1955-03-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Vinkeln så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Surahammar arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Vinkeln ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Vinkeln. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vinkeln är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ahlqvist, Rita Yvonne -Wretström, Carina Kerstin Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Vinkeln och det är följande personer, Ahlqvist, Rita Yvonne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönnbjer, Barbro Christina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Nils Bertil som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Stockselius, Sven-Olov som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Wretström, Carina Kerstin Elisabet som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ann Elisabeth som är född 1967 och har titeln Suppleant.Pettersson, Maria Kristina som är född 1955 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Vinkeln är 778000-0340.