Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Surahammar och Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo är ett Bostadsrättsförening och skapades 1949-06-16. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Surahammar där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo ska trivas.

I Surahammar så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo och det finns flera bolag som är det idag i Surahammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo är Hedlund, Johan Thomas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Susanne Birgitta som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Jan Anders Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramnell, Sven Olof som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Abrahamsson, Ragnhild Inga Elisabet som är född 1930 och har titeln Suppleant, Aikio, Rauno Tapio som är född 1961 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Smårönningarna nr 1 i Virsbo har 778000-0399 som sitt organisationsnummer.