Bostadsrättsföreningen Metallen

Västmanlands län

Information

I Västmanlands län så finns Bostadsrättsföreningen Metallen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Surahammar här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Metallen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västmanlands län. Surahammar jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västmanlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Metallen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 778000-0514.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0220-33524.

Bostadsrättsföreningen Metallen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Metallen så sitter följande personer i styrelsen: , , , Klocker, Hans Valter som är född 1963 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.