Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren är ett av många verksamheter som finns i Surahammar. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1959-12-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Surahammar arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren. Det finns flera verksamheter i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenhete och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren och det är följande personer, Hööst, Stig Göran Olof som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Irehag, Åke som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lebenbauer, Walter som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Alrik Conny som är född 1945 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Hjulmakaren är 778000-0548.