Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Surahammar och Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1955-01-03. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Surahammar där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 ska trivas.

I Surahammar så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 och det finns flera bolag som är det idag i Surahammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0220-37031.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Fredlund, Urban Jan Ive -Rollne, Leif Peter.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 är Fredlund, Urban Jan Ive som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Koskimäki, Ari Pekka som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ulla Charlotte som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Rollne, Leif Peter som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredlund, Monica Elisabeth som är född 1945 och har titeln Suppleant, Öberg, Erik Gideon som är född 1930 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Måsen nr 2 har 778000-0597 som sitt organisationsnummer.