Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 är ett av många företag som finns i Surahammar. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1946-12-12.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Källg. 14, 722 11, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0220-36061.

Surahammar arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1. Det finns flera företag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 och det är följande personer, Fredriksson, Birgit Irene som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hietala, Elvy Therese som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wulkan, Helena Anneli som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Boholm, Maj Gudrun som är född 1933 och har titeln Suppleant, Fredriksson, Knut Åke som är född 1934 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sleipner nr 1 är 778000-0639.