Bostadsrättsföreningen Ran nr 1

Västmanlands län

Information

I Surahammar finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Ran nr 1. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Ran nr 1 i Västmanlands län. Surahammar är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1946-12-12 så har Bostadsrättsföreningen Ran nr 1 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Ran nr 1 och det finns fler verksamheter som är det i Surahammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ran nr 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till Kapellg. 1 B, 735 31, Surahammar. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Ran nr 1 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Ingrid Margret som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl-Åke som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Birger som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Åke Tomas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Britt-Louise som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Harvisalo, Riitta Eila Anneli som är född 1944 och har titeln SuppleantKarlsson, Monica Elisabet som är född 1955 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Ran nr 1 har 778000-0662 som sitt organisationsnummer.