Bostadsrättsföreningen Haken

Västmanlands län

Information

I Surahammar finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Haken. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Haken i Västmanlands län. Surahammar är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1956-01-26 så har Bostadsrättsföreningen Haken varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Haken och det finns fler verksamheter som är det i Surahammar.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Haken så kan man gör det genom att posta ett brev till Åshammarv. 9 A, 730 60, Ramnäs. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Haken så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Göthe, Per Görgen Arne som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Pallari, Petri Markus som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenström, Jan Sten Inge som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderström, Eva Lillemor som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklund, Jan-Eric Lennarth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Maria Elisabeth som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Pallari, Petri Markus -Stenström, Jan Sten Inge .

Bostadsrättsföreningen Haken har 778000-0795 som sitt organisationsnummer.