Surahammars Bruks Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Surahammars Bruks Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Surahammar som är den kommunen där Surahammars Bruks Aktiebolag finns. I Surahammar så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Surahammars Bruks Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Surahammars Bruks Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Surahammars Bruks Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Surahammars Bruks Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Surahammars Bruk, 735 31, Surahammar men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0220-34500.

Surahammar arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Surahammars Bruks Aktiebolag Publikt bolag.

Surahammars Bruks Aktiebolag har idag 556050-1206 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ford, William -Lenasson, Carl-Gustav -Naylor, James Peter -Regan, Joanna Mary Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Surahammars Bruks Aktiebolag

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, att driva rörelse omfattande tillverkning och bearbetning av samt handel med järn, stål och metaller, samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Surahammars Bruks Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lenasson, Carl-Gustav som är född 1949 och har titeln VD, Lenasson, Carl-Gustav som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Naylor, James Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bergfeldt, Bengt Sonny som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Ford, William som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Josefsson, Sten Viktor som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantRegan, Joanna Mary som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, West, Roger Johan som är född 1958 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Öhman, Sixten Anders Erland som är född 1950 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantDeloitte AB som är född och har titeln RevisorJagner, Harald Clifford som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor.