Bodycote Hot Isostatic Pressing AB

Västmanlands län

Information

Bodycote Hot Isostatic Pressing AB hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Surahammar som är den kommunen där Bodycote Hot Isostatic Pressing AB finns. I Surahammar så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bodycote Hot Isostatic Pressing AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Bodycote Hot Isostatic Pressing AB har haft sedan 1994-01-01. Bodycote Hot Isostatic Pressing AB har funnits sedan och 1984-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bodycote Hot Isostatic Pressing AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bruksg., 735 31, Surahammar men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0220-34800.

Surahammar arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Bodycote Hot Isostatic Pressing AB Privat, ej börsnoterat.

Bodycote Hot Isostatic Pressing AB har idag 556088-8934 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Crona, Tommy Sten Georg -Jonsson, Anders Göran i förening med -Cedergren, Per Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Bodycote Hot Isostatic Pressing AB

Bolaget skall tillverka och försälja pulverbaserade produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Bodycote Hot Isostatic Pressing AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Cedergren, Per Magnus som är född 1972 och har titeln VD, Cedergren, Per Magnus som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Anders Göran som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Crona, Tommy Sten Georg som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven-Erik som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lilja, Kjell Jimmy som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantVenngren, Per Jonas som är född 1971 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Warén, Hans Fredrik som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.