Projekta Part Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Projekta Part Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Surahammar som är den kommunen där Projekta Part Aktiebolag finns. I Surahammar så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Projekta Part Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Projekta Part Aktiebolag har funnits sedan och 2006-01-27 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Projekta Part Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Knuthagsg. 45, 735 35, Surahammar men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0220-46700.

Surahammar arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Projekta Part Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Projekta Part Aktiebolag har idag 556317-8630 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bujak, Ewa -Eriksson, Jan Greger -Karlsson, Inge -Tollin, Anders Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Projekta Part Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Surahammars kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, småhus och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet kan även omfatta uppförande av småhus för försäljning. På uppdrag av Surahammars kommun kan bolagets verksamhet även omfatta: - förvalta kommunalägda fastigheter och anläggningar. Ombesörja ny-, till- och ombyggnad av kommunala fastigheter. - uppföra och äga lokaler för barn och äldreomsorg inom ramen för den kommunala kompetensen.

I Projekta Part Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bujak, Ewa som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Inge som är född 1947 och har titeln Extern VD, Tollin, Anders Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Alf Torbjörn som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Rolf Peter som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Greger som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotHaglund, Dan Torgny Allan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fallqvist, Elsa Birgitta Marie som är född 1967 och har titeln Suppleant, Hellström, Mary-Ann som är född 1947 och har titeln SuppleantOlsson, Ola Matti som är född 1981 och har titeln SuppleantRydin, Nils Arne som är född 1946 och har titeln SuppleantWaster Jansson, Alice Christina som är född 1944 och har titeln SuppleantTingström, Carl Johan som är född 1973 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantGårdhage, Sven Erik Anders som är född 1935 och har titeln LekmannarevisorLidén, Nils Börje som är född 1930 och har titeln LekmannarevisorLarsson, Gillis Allan Sven som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorssuppleantOlsson, Karl Ivar Urban som är född 1933 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.