Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag

Västmanlands län

Information

I Surahammar finns det ett Aktiebolag som heter Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag i Västmanlands län. Surahammar är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1989-11-17 så har Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Surahammar.

Vill man komma i kontakt med Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Knuthagsg. 51, 735 35, Surahammar. Vi ni istället prata med Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag så kan ni göra det på 0220-46770.

Bolaget skall inom Surahammars kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, småhus och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet kan även omfatta uppförande av småhus för försäljning. På uppdrag av Surahammars kommun kan bolagets verksamhet även omfatta: - förvalta kommunalägda fastigheter och anläggningar. Ombesörja ny-, till- och ombyggnad av kommunala fastigheter. - uppföra och äga lokaler för barn och äldreomsorg inom ramen för den kommunala kompetensen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Bujak, Ewa som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Inge som är född 1947 och har titeln Extern VD, Tollin, Anders Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Alf Torbjörn som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Rolf Peter som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Greger som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotHaglund, Dan Torgny Allan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fallqvist, Elsa Birgitta Marie som är född 1967 och har titeln Suppleant, Hellström, Mary-Ann som är född 1947 och har titeln SuppleantOlsson, Ola Matti som är född 1981 och har titeln SuppleantRydin, Nils Arne som är född 1946 och har titeln SuppleantWaster Jansson, Alice Christina som är född 1944 och har titeln SuppleantTingström, Carl Johan som är född 1973 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantGårdhage, Sven Erik Anders som är född 1935 och har titeln LekmannarevisorLidén, Nils Börje som är född 1930 och har titeln LekmannarevisorLarsson, Gillis Allan Sven som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorssuppleantOlsson, Karl Ivar Urban som är född 1933 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bujak, Ewa -Eriksson, Jan Greger -Karlsson, Inge -Tollin, Anders Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Surahammarshus Förvaltnings Aktiebolag har 556373-8250 som sitt organisationsnummer.